Fastigheten

Byggnadsår: 2003
Antal lägenheter: 95 st

Antal parkeringsplatser: 64 st

Gästparkeringar (30 min): 2 st

Total yta: 7594 kvm