Nyheter

Nyhetsbrev nr 4, 2019

Av: Styrelsen, augusti 17, 2019 Läs mer

Nyhetsbrev nr 3, 2019

Av: Styrelsen, april 25, 2019 Läs mer

Nyhetsbrev nr 2, 2019

Av: Styrelsen, mars 25, 2019
PDF Embedder requires a url attribute Brf_Faro1_nyhetsbrev2_2019

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1, 2019

Av: Styrelsen, januari 25, 2019
PDF Embedder requires a url attribute Brf_Faro1_nyhetsbrev1_2019

Läs mer

Aktuell Information April 2018

Av: Styrelsen, april 12, 2018
Viasat

Styrelsen har mottagit avtalet från Viasat, nu planeras förberedelser för installation. Styrelsen sammanställer information om installation till våra medlemmar, i samband med detta skickas ett formulär till medlemmarna avseende utrustningstillval, extra beställningar, befintlig utrustning, etc.

Hemsidan

Styrelsen arbetar med uppbyggnaden av den nya hemsidan. Ett mål med hemsidan är att besökare enkelt ska finna den information den söker.

Terrasser

En terrass är åtgärdad. Resterande terrasser med liknande behov kommer avhjälpas inom en tvåårsperiod. Färgsläppet på drabbade fasader kommer åtgärdas under året.

GDPR

Styrelsen arbetar med att anpassa styrelsens arbetssätt och föreningens lagring av personliga uppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Mer information finns att läsa på datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

 

Läs mer