Trivselregler och policy

Trivsel/policy regler

 

El

Elkostnaden för den som flyttar regleras snarast.

Belopp under 200 kr avskrivs.

 

Fastighet

Markiser och dylikt får inte uppsättas. Terrasser får inte förses med tak.

Inga ingrepp får göras i fasader och fönsterkarmar eller terrassgolv.

Inglasning av balkonger godkänns om den utseendemässigt inte skiljer sig från andra balkonger. Bygglov söks av medlemen.

Balkonglådor får inte hänga utanför balkongen.

Uppsättning av parabol är inte tillåtet.

 

Lägenhet

Styrelsen kontaktas om fläktkåpan över spisen önskas bytas ut.

Medlemen är skyldig att rapportera om underhåll, renovering, ombyggnad etc om förändring i lägenheten i förväg, och vid större ingrepp kan tillstånd behövas från styrelsen utgående från ritningar.

Fastighetförvaltare ska kontaktas vid behov av avstängning av vatten och el i lägenheten.

 

Parkering

Vinterunderhåll ingår inte.

Långtidsparkering av icke fordon är inte tillåtet, t.ex. släpkärra.

 

Tvättstuga

Tvättid får bokas högst två veckor i förväg.

 

Trädgård

Biltrafik förbjuden på innergården.

Mark framför lägenhet på marknivå får inte utnyttjas för plantering, möbelförvaring osv av lägenhetsinnehavare.

 

Övrigt

Boende i lägenheten ansvarar för att lufta radiatorerna vid behov. (Nyckel eller skruvmejsel används tillsammans med behållare för att fånga upp vatten).

Boende ansvarar för att vrida alla radiatorernas termostater mellan max och min 2-3 gånger vid minst ett tillfälle per år för att den inte skall fastna.

Rastning av hundar är inte tillåtet inom Brf Fårö 1:s område. Koppeltvång gäller även inom Fårös områden.

Inga föremål får förvaras i trapphus eller i gångarna utanför vindsförråden, av brandsäkerhetsskäl. (t.ex. barnvagnar, cyklar, sopor etc.).

 

Information

Nyhetsblad till medlemmar minst en gång per kvartal.

Nya medlemmar ska erhålla de tre senaste nyhetsbreven.