Information & Trivselregler


Fastigheten / gemensamt


Alla ska trivas

Hög musik och aktiviteter som är ljudliga kan vara mycket störande. Tänk på att du delar väggar med dina grannar och att ditt golv kan vara grannens tak

Sätt gärna upp ett anslag i porten om du tänker ha en sen fest eller göra en renovering/ombyggnad.

Tack för att du visar hänsyn.


Cykelförråd

Det finns två cykelförråd i fastigheten, vid 102 och gaveln 108A.

Har ni cykel som ni inte använder är vi tacksamma om ni säljer den eller skänker till välgörenhet, eftersom cykelförråden lätt blir överfyllda.

Motorcyklar och mopeder får inte förvaras i cykelrummen utan parkeras på cykelparkeringarna på gården.

Cyklar får inte förvaras i trappuppgångar eller på annan plats i fastigheten.


Fastigheten

Fastigheten är byggd 2002-2003 och består av sex hus med adress Farstavägen 102-112 och totalt finns 95 lägenheter.


Förråd

Till varje lägenhet medföljer ett vindsförråd och det har samma ett eller tvåsiffriga nummer som lägenheten. Det finns även några extra förråd att hyra. Vid intresse, kontakta styrelsen.


Gemensam gård

All motortrafik är förbjuden på innergården.

Mark framför lägenhet på marknivå ingår inte i lägenheterna och får inte användas för plantering, möbelförvaring med mera.

Rastning av husdjur är inte tillåtet inom Brf Fårö 1:s område. Hund ska alltid hållas kopplad.

Använd gärna vår gemensamma grill på innergården. Plocka undan efter er och håll snyggt. Ha alltid vatten i närheten för säkerhets skull.


Gemensam lokal

Föreningen har ingen gemensam lokal.


Nycklar

Nycklar är medlemmars ansvar och vid behov av nya nycklar bekostas det av medlemmen. Farsta Lås sköter föreningens nyckelhantering. Blankett för nyckelbeställning finns i tvättstugan och här för utskrift.


Parkering

Föreningen har 64 parkeringsplatser varav sex stycken är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Parkeringsplatserna har en egen kö och följer inte med lägenheten. Kön hanteras av styrelsen. I avgiften ingår el för motorvärmare (max 2400 watt). Möjlighet finns att ansluta laddning för elbil.

Långtidsparkering av icke fordon är inte tillåtet, t.ex. släpkärra eller husvagn.

Tvättning av din bil är inte tillåten på parkeringen, men att dammsuga din bil går bra.

Vinterunderhåll ingår inte.

Fastigheten har två besöksparkeringar (vid 110-112) som får nyttjas vid behov, max 30 minuter.


Portkod

Varje port har sin egen unika kod som byts regelbundet. Lämna inte ut koden till obehöriga.


Sophantering

Vi i Brf Fårö 1 sopsorterar.

Platta till allt du slänger för att spara plats, så vi spar antal hämtningar.

Återvinningsrummet ligger vid 102 och där finns behållare för glas-, papp-, metall- och plastförpackningar samt för tidningar, batterier, elektronik, lysrör och lampor.

För övriga grovsopor finns ett soprum i gången mellan 102 och 104. Här får endast sopor som ryms i behållarna slängas.

Hushållssopor läggs i behållarna utanför portarna 102, 108A och 112A.

Matavfall läggs i särskilda behållare utanför portarna 102, 108A och 112A. I återvinningsrummet (102) finns bruna påsar för matavfall. Plastpåsar får inte användas. Använd i stället dubbla bruna påsar vid behov.


Stadgar

Stadgarna finns på föreningens hemsida www.faro1.se/stadgar


Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga vid 104 och dit går en separat nyckel. För att boka tid använder du tvättlåset på bokningstavlan. Det finns två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp, en mangel och en strykbräda.

Tvättid får bokas högst två veckor i förväg.

Gör rent efter dig och respektera tvättstugans tider.

Tänk på att flytta ditt tvättlås till parkeringsläget när du tvättat färdigt.

Om du vill anmäla något fel i tvättstugan kan du använda blanketten som finns där eller göra en utskrift från länken.


Lägenheten


Andrahandsuthyrning

Lägenheten får hyras ut i andra hand till annan person för eget bruk endast om styrelsen ger sitt samtycke. Tillståndet ska tidsbegränsas.

Se föreningens stadgar 18§


Balkonger

Det är endast tillåtet att grilla med elgrill på balkongen.

Vid önskemål om inglasning av balkongen ansöks först om tillstånd för detta hos styrelsen. Inglasningen godkänns om den utseendemässigt inte skiljer sig från andra inglasningar.

Markiser och dylikt får inte monteras.

Uppsättning av parabol är inte tillåtet.

Terrasser utan tak får inte förses med tak.

Balkonglådor får inte hänga utanför balkongen.


Brandsäkerhet

Varje medlem ansvarar för att ha ett fungerande brandskydd i lägenheten. Brandvarnare ska finnas i alla lägenheter. Rekommendation är även att ha brandsläckare för hemmiljö (6kg pulver och minst effektivitetsklass 43A233BC) och brandfilt 120 x 180 cm.

Av brandsäkerhetsskäl får inga föremål förvaras i trapphus eller i gångarna utanför vindsförråden (t.ex. barnvagnar, cyklar, sopor, pulkor).

Brandfarliga vätskor får inte förvaras på vinden.

Brandrond utförs regelbundet i trapphus och i vindsförråd.


El

Föreningen har ett kollektivt elavtal. Elavläsning sker varje kvartal och medlemmarna betalar för den faktiska förbrukningen i efterskott.

Vid utflytt avläses elmätaren vid flyttillfället och regleras snarast därefter.


Fönster

Fönstertvätt av lägenhetens fönster, ut- och invändigt ansvarar bostadsrättshavaren för.


Försäkring

Föreningen har en tilläggsförsäkring. Bostadsrättshavaren bör teckna hemförsäkring och bostadsrättstilläggsförsäkring.


Lägenheten – ansvar och ägande

I föreningens stadgar finns regler som visar vad som är föreningen respektive bostadsrättshavarens ansvar. Viktig att veta är att det är föreningen som äger lägenheterna och att det är bostadsrätthavaren som äger dispositionsrätten av sin lägenhet. Som bostadsrättshavare är du skyldig att känna till föreningens stadgar.


Ombyggnad/renovering

Enligt §15 i föreningens stadgar, får bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd utföra följande åtgärder:

  1. ingrepp i en bärande konstruktion,
  2. ändring av befintliga ledningar, avlopp, värme, vatten eller ventilation
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten

Vid eventuell ombyggnad/renovering av lägenheten ska bostadsrättshavaren till styrelsen inkomma med en utförlig ansökan där ni beskriver vad ni önskar göra tillsammans med ritning samt en tidplan.

Du som medlem är ansvarig för din lägenhet. Kontakta alltid en fackman med behörighet som kan utföra fackmannamässiga reparationer i lägenheten. Du som medlem ansvarar för eventuella skador som kan bli följden av felaktiga installationer eller felaktiga åtgärder även efter att du sålt din lägenhet.

Fastighetsskötare JENSEN Drift & Underhåll AB ska kontaktas vid behov av avstängning av vatten och el i lägenheten.

Inga ingrepp får göras i fasader, fönsterkarmar eller terrassgolv.


TV & bredband

Samtliga lägenheter är anslutna med fiber och föreningen har ett kollektivt avtal med Allente. Bredband 1000/1000 och ett grundutbud av tv kanaler ingår i månadsavgiften.

Vid beställning eller ändring av abonnemang kontakta Allente på telefon 08-525 081 06. Öppet: måndag-fredag kl. 08.00-19.00, lördag-söndag kl. 10.00-19.00.

Viktigt att tala om att du bor i Bostadsrättsföreningen Fårö 1 som har kollektivanslutning.

Vid frågor om avbrott eller andra tekniska problem gå in på www.allente.se/kundservice och välj felsökning eller driftinformation. Går också att ringa Allente kundservice på telefon 08-525 081 06. Öppet: måndag-fredag kl. 08.00-19.00, lördag-söndag kl. 10.00-19.00.


Ventilation

Vi har ett gemensamt ventilationssystem. Om du vill byta spiskåpa, kontakta styrelsen i förväg innan inköp och montering för godkännande.

Filter till fönsterventilation tillhandahålls av föreningen och rekommendationen är att byta vartannat år, eller vid behov.


Värme

Boende i lägenheten ansvarar för att avlufta radiatorerna vid behov. Nyckel eller skruvmejsel används tillsammans med en mindre behållare för att fånga upp eventuellt vatten som kan pysa ut vid avluftning. Styrelsen rekommenderar att detta utförs på hösten.

Boende ansvarar för att motionera (vrida) alla termostater i radiatorerna mellan max och min, 3-4 gånger per år för att förhindra att termostaterna kärvar.


Övrigt


Facebookgrupp

Föreningen har en sluten facebookgrupp, sök efter Brf Fårö 1 och ansök om medlemskap genom att svara på frågorna. https://www.facebook.com/groups/faro1.se/

Syftet med gruppen är att uppmuntra och möjliggöra kontakt mellan medlemmarna på ett trevligt och informellt sätt. Här kan vi bjuda in till grillkvällar, låna ut saker, sälja/köpa eller skänka bort sådant vi inte längre vill ha, erbjuda varandra hjälp eller tex tipsa om trevliga platser eller annat i vårt närområde.


Nyhetsbrev

Nyhetsbrev till medlemmar delas ut en gång per kvartal eller vid behov. 

Nyhetsbreven finns även att läsa här , lösenord krävs.


Årsmöte

Årsmöte hålls senast 31 maj. Kallelse till stämman utdelas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan utsatt datum. Motioner till stämman skickas till styrelsen senast 1 februari, eller den senare dag som styrelsen meddelar. Aktuellt datum meddelas i nyhetsbrev.


Kontaktinfo / felanmälningar


Kontaktinfo

Har du frågor, synpunkter eller av annan anledning vill komma i kontakt med styrelsen?

Kontakta styrelsen via e-post styrelsen@faro1.se eller lämna ditt meddelande i föreningens postlåda i tvättstugan.


Felanmälan

I föreningens stadgar finns regler som visar vad som är föreningen respektive bostadsrättshavarens ansvar.


Fastighetsförvaltning

JENSEN Drift & Underhåll AB
Tel. 08-560 502 19
eller www.jensendrift.se


Felanmälan hissar Kone

Tel. 0771-50 00 00
eller www.kone.se


Felanmälan Allente

Tel. 08-525 081 06, måndag-fredag kl. 08.00-19.00, lördag-söndag kl. 10.00-19.00.
eller www.allente.se och välj felsökning eller driftinformation.